თვე: ივლისი 2022

ქუთაისის მფარველი “პალიასტომის” ღვთისმშობლის ხატი

ღვთისმშობელი წარმოდგენილია ყრმით, ხატი ფერწერისაა და შეჭედილია ვერცხლით. იგი შემკულია 123 თვალით და მარგალიტით, აქვს ორი წყვილი ოქროს საყურე. აკადემიკოსი...